Koolijutt


Koolis oli reedel projektõppe töö kaitsmine. Vastupidiselt sellele, mida võiks nimest eeldada, on tegu lihtsalt kooli esimese uurimustööga. Niivõrd kui sda saab uurimustööks nimetada. Kursuse- ja lõputöö igatahes on seda kindlasti.
Seekordsed tööd jagunesid nii, et enamik olid siis lihtsalt referatiivsed (miks see teema on aktuaalne ja miks seda uurisime, mis sellel alal tahtud on, kokkuvõte).

Üks grupp oli teinud küsitluse, kuid oma esitluses jäid nad rohkem muu jutu juurde kinni ja küsitlust ei kajastatud. Olin üks auditooriumist, kes esitas selle kohta küsimuse ja siis tuli välja, et täiesti korralik küsitlus. Hiljem tegijatega rääkides selgus, et esimese tööna nad ei osanud lihtsalt esitlusel õigele asjale rõhku panna.
Üls teine grupp oli uurinud ja analüüsinud ühe konkreetse veepuhasti tööd konkreetsetel põhjustel ja eesmärkidel.
Ning meie olime välja töötanud veebikontseptsiooni.

Kaitsmine ei läinud meil kõige paremini. Kuna sisulise töö põhirõhk oli minul, tegelesid teised kaitsega ning ma ei tea, miks seda tegi inimene, kelle avalik esinemine on kõige nõrgem. Nojah.
Aga peale seda läks norimiseks. Umbes, et mis on töö eesmärk (sest seal, kus oli see kirjutatud, ei sisaldanud sõna “eesmärk”), et kaks peatükki on venivad, korduvad ja üleliigsed (ehk need peatükid, kuhu teiste tööd jäid: miks ja mis olemas on) ning kui ma siis ütlesin, et see töö vastab küll uurimustöö nõuetele, nähvati mulle, et peab vastama selle kooli nõuetele, kus ma õpin. Pidasin targemaks vait jääda selle peale.
Õhtul ajasin näpuga jälge, et mis siis valesti on. Uurimustöö juhendist ma seda ei leidnudki. On kirjas jah, et “Sel moel töötades püstitatakse töö juhtmõte ehk põhiprobleem ehk töö eesmärk, mis omakorda võib sisaldada mitmeid hüpoteese ja needki tuleb selgelt formuleerida.”, kuid kusagil pole kirjas, kuidas täpselt see peab olema sõnastatud. Mina olen endiselt kindel, et meie töö eesmärk oli piisavalt selgelt sõnastatud.
Ülejäänu suhtes ma ei hakka ka end õigustama. Ma olen endiselt veendnud, et kuigi seal töös on kahtlemata mingeid vigu, pole need väljatoodud vead mariginaalsed.

Kui võrrelda hindeid referatiivsete tööde hinnetega, siis algul olin ma üsna endast väljas. Hindevahe referaadiga, millel vormistus pea olematu, oli üks punkt.
Järgmiseks päevaks siiski loobusin mõttest edasi kaevata.
Küll aga peaks ehk teatama kooli, et vormistusjuhend on ka puudlik, sest töö käiguski ilmnes mitu küsimust, milledele ma sealt vastust ei saanud?

%d bloggers like this: