Pressiteade

Valigem ostukorvi rohkem ökotooteid

Eesti Roheline Liikumine soovitab toidukorvi valida rohkem ökotooteid
7. veebruar 2008

Eesti Roheline Liikumine algatas käesoleval nädalal jaekaubanduses mahe- ja ökotooteid tutvustava kampaania, tänavu on hüüdlauseks “Oled see, mida sööd”. Kampaania raames muutsid vabatahtlikud jaekettides müüdavad ökomärgistega tooted riiuleil nähtavaks – spetsiaalne silmatorkav „Loodussõbraliku toote“ märgistus jääb kaubandusvõrgus tarbijat abistama vähemalt maikuuni.

Põllumajandusministeeriumi tellitud sügisene tarbijaküsitlus näitas, et tarbijad peavad mahetooteid raskesti kättesaadavaks, valikut kauplustes väikeseks ning keeruliselt leitavaks. Eesti Rohelise Liikumise säästva tarbimise projektijuhi Enda Pärisma sõnul muudab vabatahtlike tegevus looduse- ja tervisesõbralike toodete leidmise tarbijale lihtsamaks ning ärgitab ka kaupmeest ökotoodete nõudlusele järele andma. Mahe- ja ökotooteid on Eesti jaekaubanduses veel tõepoolest vähe leida, teine probleem on aga kohalike mahetoodete väike osakaal pakutavas valikus – alla 10%, nendib ta.

Konjunktuuriinstituudi andmeil on kodumaiste mahetoodete osa Eesti toiduturul 0,15%, kohalike toodete arv jääb alla paarisaja ning tootmis- ja müügikogused on suurema osa nimetuste puhul liiga väikesed, et jaekaubanduses konkurentsivõimelised olla. Seetõttu paisatakse mahekaup vahel ka märgistamata kujul koos mittemahedalt toodetuga müüki. Terviklikku toidukorvi üksnes mahetoodanguga katta on Eestis praktiliselt võimatu, praegu on ökotoode eelkõige teadliku tarbija tervisekaalutluslik valik.Põllumajandusministeeriumi tellitud tarbijaküsitluse järgi on mahetoidu ostmisel kõige tähtsam motiveerija selle tervislikkus (62% vastustest), ökotoote keskkonnasõbralikkust pidas oluliseks kõigest 4%.

Vabatahtlike märgistustegevust toetab välireklaamikampaania Tallinnas, Tartus ja Pärnus, märgistatud kauplused asuvad ka Rakveres, Jõhvis, Viljandis, Võrus, Narvas, Jõgeval, Põltsamaal, Paides, Valgas ja Kuressaares – kokku üle 50 kaupluse. Kaasatud ketid on Kaubamaja, Maksimarket, Prisma Peremarket, Rimi, Selver, Stockmann jt. Levinumaid ökomärgiseid on Eestis leida kümmekonna ringis.

Kampaaniat on varem korraldatud ka 2003., 2004. ja 2006. aastal.
Kampaaniat toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Enda Pärisma
Eesti Roheline Liikumine, säästva tarbimise projektijuht
56 929 292, enda [at] roheline.ee

Taustainfot:
Eestlased tavatsevad kohalikke tooteid välismaisteks tervislikumaks pidada. Seda uskumust toetavad ka Tervisekaitseinspektsiooni Tartu labori seireandmed, mis näitavad, et Eesti toodete proovidest ei leita ülenormatiivsete lisaainete sisaldusi nii sageli kui välismaistest.
Tavapäraselt satub lisaaineid üle normi sisaldavaid tooteid analüüsivalimisse umbes 5% ringis. Samas ei ole kodu- ja välismaiste toodete vahel enam erinevusi süsteetiliste toiduvärvide kasutamisel, neid sisaldas 2006. aastal koguni 88% valimisse sattunud proovidest.
Sertifitseeritud mahetooted süsteetilisi värvaineid ja teisi tervisevaenulikke lisaaineid kindlasti ei sisalda.

Kui põllumajandusministeeriumi tellitud sügisese tarbijaküsitluse (2007) järgi oli inimeste teadlikkus mineraalväetiste ja kemikaalide vältimisest maheviljeluses suhteliselt hea, siis loomade heaolu nõudeid ja GMO-de kasutamise keeldu teadsid vähesed. 68% vastanuist oli kauplustest mahetoitu ostnud, 85% sooviksid mahetoitu osta suurtest ostukeskustest. Pea kõik vastajad (99%) olid nõus teatavat hinnalisa maksma.

Mahepõllumajandussaadusi tootvate ettevõtjate arv jääb Eestis 1200 kanti, mahepõllumajandussaaduste töötlemisega tegelevate ettevõtjate arv mõneteistkümne ringi. Lõviosa mahepõllumajanduslikust maast moodustavad erinevad rohumaad.

Meediakajastused (list täieneb):
Roheline Värav, 30. jaanuaril
Vikerraadio, 04. veebruaril
Pärnu Postimees, 06. veebruaril
Delfi, 07. veebruaril
Kuku Raadio (ma küll ei tea, millal see eetris oli/on)
Äripäev, 07. veebruaril
Postimees, 07. veebruaril
Looduspere uudised, 07. veebruaril
Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 07. veebruaril
Roheline Värav, 07. veebruaril

Keskkonnasaates Tasakaal olen osalenud ka teistel teemadel. Loodussõbraliku toote kampaaniat puudutati 1. ja 8. märtsi saates, muudel teemadel olin saates 23. veebruaril ja 15. märtsil.

%d bloggers like this: